superslot สล็อตออนไลน์ รวมเกมสล็อตทุกค่าย ฟรีเครดิต โบนัส 100%

dltv

dltv จากข้อสั่งการของ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับ เรื่องที่ต้อง เร่งรัดดำเนินการในประเด็นด้านการศึกษา เรื่อง การขาดแคลนครูในโรงเรียนพื้นที่ ห่างไกลรวมทั้ง การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ให้แก่เด็ก จึงได้พิจารณาให้มีการศึกษา และ ขยายผลโครงการ การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียมไปยังพื้นที่อื่น ๆ โดยกำหนดให้ใช้การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV ) ในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ  จำนวน 15,369 โรงเรียน  เกม y8

dltv
dltv

การดำเนินการจัดการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ จะบรรลุวัตถุประสงค์ และ มีประสิทธิภาพได้นั้น มีความจำเป็นต้องมีการพัฒนา การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน  มีการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา agoda และ ระดับโรงเรียน dltvม.2

วิธีการรับชม DLTV

ระบบ DSTV 

  • ระบบโทรทัศน์ผ่านจานดาวเทียม ในย่านความถี่ KU-Band ที่เป็นระบบเดียวกับ True Visios ซึ่งสามารถซื้อชุดรับสัญญาณดาวเทียม กับตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วไป โดยไม่เสียค่าบริการรายเดือน ราคานั้นขึ้นอยู่กับตัวแทนว่าจะ กำหนดราคาเริ่มต้นไว้ที่เท่าไหร่ 
  • หากมีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมที่ สามารถรับย่าน KU – Band ได้ ก็สามารถรับชมได้เช่นกัน เพราะ ระบบออกอากาศของสถานี ไม่ได้มีการเข้ารหัสไว้ จึงไม่ต้องใช้ Smart Card ในการรับชมรายการ ดาวโหลดpgslot

ระบบ CATV 

  • ระบบโทรทัศน์ ผ่านสายเคเบิล ซี่งสามารถรับชมได้ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แต่สามารถรับชมรายการ ได้เพียง 7 ช่อง ( ภายหลังสามารถรับชมได้ทั้งหมด 15 ช่อง ในระบบ CATV แบบดิจิตอล ) และ ต้องเสียค่าบริการรายเดือนกับบริษัทเคเบิลทีวีที่ให้บริการ ตรวจหวย
  • สามารถใช้ประโยชน์จาก การเรียน การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โดยวิธีการศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ได้อีกทางหนึ่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในด้านเนื้อหาวิชา ( Free – of – charge Web – based Information Content ) ทั้งในระบบรายการถ่ายทอดสด ( Live Broadcast )  superslot เครดิตฟรี

ระบบรายการตามคำสั่ง ( On Demand ) 

ระบบรายการ ตามคำสั่งทางเว็บไซค์ ของ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม superslot ดาวน์โหลด

การออกอากาศในช่วง Co-vid 19

dltv จากสถากาณ์การระบาดของ co-vid19 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ กระทรวงธิการศึกษา และ คณะกรรมการกิจการการะจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.นั่นเอง ได้ร่วมมือกันในการจัด การเรียน การสอนทางโทรทัศน์ ภาคพื้นดิน ระบบดิจิทัล โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม ถึง 15 พฤสจิกายน พ.ศ. 2563 

DLTV ได้เปิดสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลเพื่อการศึกษาจำนวน 15 ช่อง 

dltv
  • DLTV1 – DLTV6 สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา 
  • DLTV7 – DLTV9 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  • ช่อง DLTV10 – DLTV12 สำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาล 
  • ช่อง DLTV13 – DLTV15 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่เดิม DLTV13 – DLTV15 เป็นช่องสำหรับ ผู้เรียนในระดับ ชั้นอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และ ช่องสำหรับครู

โดยจะออกอากาศในระบบความคมชัดปกติ ( Standard-Definition : SD ) ที่ความละเอียด 576i เท่านั้น ทั้งนี้ได้ขยายช่องทางการรับชมไปยัง โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ระบบซีแบนด์ อีกด้วย ซึ่งจะรับชมได้เพียง 12 ช่องเท่านั้น ( DLTV1 – DLTV12) และ ออกอากาศในระบบ SD 576i เช่นเดียวกับ ที่ใช้ออกอากาศทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล

ทดลองเล่นสล็อตฟรี